Historia

Smedjan som är en borrsmedja ligger i de äldre delarna av gruvområdet.

Borrsmedjan är känd från källhistoriskt material och var i bruk under 1800-talets andra hälft.

Den finns dokumenterad på flera gruvkartor samt två fotografier från 1887.

 

 

smeder i stripa